Николай Делчев

Мениджър. Бизнес Консултант.

Николай Делчев притежава над 14 годишен опит в корпоративния свят, където е заемал ръководни позиции във водещи международни компании (Coca Cola Hellenic, Coca Cola Enterprises (впоследствие Coca Cola Europacific Partners) и Louis Dreyfus Company) в сектори като финанси, информационни технологии, бизнес консултиране, търговия на бързооборотни стоки. Притежава множество сертификати за умения в управлението на хора, процеси и проекти.

Сертифициран като медиатор и регистриран в Централизирания електронен портал за медиация към Министерство на правосъдието с фокус търговски спорове.

Собственик на „Делчев Консултинг“ ЕООД специализираща в управленско консултиране, оперативна ефективност и управление на промяната.

Съосновател и Председател на Съвета на Директорите в търгуваното на пазара BEAM на БФБ дружество Инфинити Капитал АД.