Николай Делчев: „Бумъри, Милениали и Поколение Z – играта наречена трансфер на богатство“

Speakers