Бисер Вълов: „Новите лостове – богатство чрез медии и личен бранд“

Стотици години основните лостове за създаване на богатство са работната ръка и капиталът. Но в края на XX и началото на XXI век картината е различна, макар и все още трудна за възприемане за голяма част от хората. Интернет средата, социалните медии и софтуерът отвориха вратите за много по-големи възможности, чрез които се създава богатство. И огромна част от новите милионери и милиардери са поели по този път.

Speakers