Георги Димитров: „Недвижимите имоти – фундамент на богатството“

Примерен текст за тематиката на лекцията/модула, която ще се вижда от всеки отвроил програмата.

Speakers