Атанас Вълов: „Този дракон „пише си го в закона“ – как да го убием в себе си, за да не закуси с активите ни“

Всяка форма на инвестиции, независимо дали е свързана с дигитални и нематериални такива, или с недвижими имоти и ценни метали, е неминуемо подчинена на една, или в днешния глобализиран свят, дори на няколко национални и наднационални правни системи. Защо пределно общите уговорки и празнотите в договорите ни са много по-смъртоносни от „малкия шрифт“? Как съвременният инвестиционен Одисей да навигира между Сцила на прекомерната предпазливост и Харибда на щедрите инвестиционни предложения, които просто са „твърде добри, за да са истина“? Правото – указания за употреба при инвестиране.

Speakers