Консултация

Николай Делчев

Николай Делчев притежава над 14-годишен опит в корпоративния свят, където е заемал ръководни позиции във водещи международни компании (Unicredit Bulbank, Coca Cola Hellenic, Coca Cola Enterprises (впоследствие Coca Cola Europacific Partners) и Louis Dreyfus Company) в сектори като банкиране, финанси, информационни технологии, бизнес консултиране, бързооборотни стоки. Притежава множество сертификати в управлението на хора, процеси и проекти. Николай е сертифициран и регистриран в Централизирания електронен портал за медиация към Министерство на правосъдието с фокус търговски спорове. Съосновател и председател на Съвета на директорите в търгуваното на пазара BEAM на БФБ дружество Инфинити Капитал АД.

Какво получаваш?

Дискутиране на конректен казус

Анализ на конкректна сделка

Консултация за оперативна ефективност и управления на промяната

НАЧИН НА ПРОВЕЖАНЕ

Заявка – Потвърждение – Плащане – Среща

  1. Заявете ден/час за Вашата консултация чрез имейл на office@rawacademy.bg
  2. След потвърждение за свободния слот ще получите проформа за плащане на сумата
  3. Щом извършите плащането е необходимо да изпратите платежното нареждане на office@rawacademy.bg с всякакви детайли относно платеца (информация за фирма или ФЛ)
  4. В отговор ще получите оригиналната фактура за направеното плащане
  5. Заповядайте в офиса на RAW Academy в уречения ден и час!
Цена
250лв/час

КОНТАКТИ